Članek in fotografije o pustovanju v Miljah (Italija) v reviji Adria InFlight Magazine (številka: Februar, Marec 2013).

ADRIA IN-flight FEBRUAR 2013 FINAL web-Milje-1

ADRIA IN-flight FEBRUAR 2013 FINAL web-Milje-2ADRIA IN-flight FEBRUAR 2013 FINAL web-Milje-3

.